Công văn 7845/BGDĐT-TCCB

Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương đối với công, viên chức ngạch cao cấp năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương công viên chức ngạch cao cấp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7845/BGDĐT-TCCB
V/v nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Để thực hiện kịp thời việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ quyết định cũng như đối với công chức, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định của năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị) gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ, như sau:

1. Đối với những trường hợp nâng lương thường xuyên:

- Công văn đề nghị;

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng bậc.

2. Đối với những trường hợp nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Công văn đề nghị (nêu rõ lý do và thời gian đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn);

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị;

- Bản Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

- Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền của các cá nhân.

3. Các đơn vị nghiên cứu, quán triệt thực hiện quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các văn bản mới được Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành, gồm:

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ trước ngày 10/12/2013.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7845/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7845/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực28/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương công viên chức ngạch cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương công viên chức ngạch cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7845/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành28/10/2013
        Ngày hiệu lực28/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương công viên chức ngạch cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương công viên chức ngạch cao cấp

           • 28/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực