Công văn 7849/VPCP-KGVX

Công văn 7849/VPCP-KGVX về Dự án 'Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015' do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7849/VPCP-KGVX Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7849/VPCP-KGVX
V/v Dự án “Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015”

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét kiến nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 594/THVN ngày 13 tháng 4 năm 2012 về việc phê duyệt Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7144/BTC-HCSN ngày 29 tháng 5 năm 2012 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3390/BKHĐT-LĐVX ngày 15 tháng 5 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

a) Đồng ý việc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là Dự án).

b) Về dự án thành phần “Đầu tư trang thiết bị”:

- Trước mắt thực hiện tại các cơ sở trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, rà soát cụ thể, tránh đầu tư trùng lắp, lãng phí; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cho các năm từ 2013 đến 2015.

c) Về dự án thành phần “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ”:

- Hợp phần “Đào tạo dài hạn, chính quy hệ đại học, cao đẳng theo chất độ cử tuyển” cần được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07 tháng 4 năm 2008 giữa các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong trường hợp cần kiến nghị, đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan về chính sách, chế độ, quy trình cử tuyển đối với vùng dân tộc và miền núi, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đưa các nội dung liên quan tại hợp phần “trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn” và Dự án “Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung này trong Quyết định số 1212/QĐ-TTg.

d) Về dự án thành phần “Sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc”: Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Đài Truyền hình Việt Nam các nội dung về kinh phí sản xuất chương trình theo các định mức hiện hành.

đ) Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định kinh phí cần bổ sung để thực hiện Dự án của năm 2012, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TT&TT, GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7849/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7849/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7849/VPCP-KGVX Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7849/VPCP-KGVX Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7849/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành04/10/2012
        Ngày hiệu lực04/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7849/VPCP-KGVX Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7849/VPCP-KGVX Dự án Truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015

           • 04/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực