Công văn 785/BNN-TCLN

Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triể


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 785/BNN-TCLN
Về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và PTR ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 nhận được văn bản số 165/KH-UBDT ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi (giai đoạn 2012-2015), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015, ở các vùng đồng bào dân tộc, miền núi tại văn bản số 165/KH-UBDT ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc. Kế hoạch phù hợp với Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Việc triển khai thực hiện tốt bản Kế hoạch này sẽ góp phần tích cực vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tổng hợp Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc trong chương trình hành động và báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

2. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước tại văn bản số 82/TB-VPCP ngày 8/03/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/03/2012 về giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số công việc sau:

a) Tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan ở địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012 ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, các huyện thuộc Chương trình 30a;

b) Lồng ghép hoạt động thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình/dự án đang triển khai tại các vùng đồng bào dân tộc, miền núi;

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm, thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN, VPBCĐ.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 785/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu785/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu785/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 785/BNN-TCLN về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triể

           • 21/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực