Công văn 785/GSQL-GQ1

Công văn 785/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 785/GSQL-GQ1 nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/GSQL-GQ1
V/v NK thuốc bảo vệ thực vật

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 06/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 4584/BNN-BVTV gửi Tổng cục Hải quan đề nghị phối hợp quản lý thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. Theo đó, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu quản lý thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu theo quy định sau:

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật khi nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV theo quy định tại Điều 67 khoản 2 mục b của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Điều 24 khoản 1 mục d Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT được thống kê tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 4584/BNN-BVTV.

- Các trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng bao gồm: thuốc bảo vệ thực vật mẫu; triển lãm hội chợ, tạm nhập tái xuất, gia công xuất khẩu; quá cảnh chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan, sử dụng với mục đích nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm, nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong các dự án đầu tư nước ngoài và các loại thuốc khác nhập khẩu theo giấy phép không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 4584/BNN-BVTV dẫn trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để có hướng dẫn kịp thời./.

(Gửi kèm công văn số 4584/BNN-BVTV ngày 06/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngc Anh (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để biết);
- Cục ĐTCBL, Ban QLRR, Thanh tra, Cục KTSTQ, VPTC (để biết);
- Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 785/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu785/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 785/GSQL-GQ1 nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 785/GSQL-GQ1 nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu785/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 785/GSQL-GQ1 nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 785/GSQL-GQ1 nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 2016

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực