Công văn 785/TTg-QHQT

Công văn 785/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 785/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật ADB tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2572/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2011 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2474/BTC-QLN ngày 23 tháng 2 năm 2011, giải trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 2224/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT chuẩn bị dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 do ADB viện trợ không hoàn lại là 800.000 USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, làm việc lại với ADB, rà soát lại vốn đối ứng để hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 785/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu785/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 785/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 785/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật ADB tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 785/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật ADB tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu785/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 785/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật ADB tài trợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 785/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật ADB tài trợ

             • 18/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực