Công văn 7854/VPCP-KTN

Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7854/VPCP-KTN
V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 22/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 5 năm 2011, số 3332/BTNMT-KH ngày 07 tháng 9 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp tại cuộc họp ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng xây dựng Đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung, mục tiêu của Đề án "Điều tra, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng khung chính sách tổng thể đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường" do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm việc triển khai có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, TH ;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7854/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7854/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2011
Ngày hiệu lực07/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7854/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7854/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành07/11/2011
        Ngày hiệu lực07/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7854/VPCP-KTN phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên

           • 07/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực