Công văn 7856/VPCP-NC

Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7856/VPCP-NC
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 5957/BQP-KHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6528/BKHĐT-QPAN ngày 06 tháng 9 năm 2013, của Bộ Tài chính tại công văn số 11692/BTC-VI ngày 03 tháng 9 năm 2013, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3292/BLĐTBXH-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn đến năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Về nhu cầu vốn và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 504, phương án quản lý kế hoạch và sử dụng ngân sách nhà nước trong các dự án khắc phục hậu quả bom mìn

Giá trị tổng nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn quy định tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ chỉ mang tính chất khái toán để làm cơ sở cho công tác vận động tài trợ là mục tiêu chính của Chương trình 504. Việc bố trí kinh phí thực hiện cho từng nhiệm vụ, dự án tùy thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương có dự án khắc phục hậu quả bom mìn báo cáo nhu cầu kế hoạch và dự toán ngân sách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng thời gửi về Bộ Quốc phòng (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504). Trên cơ sở số liệu về thực trạng bom mìn do Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 xác định, tình hình triển khai thực hiện và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước của năm kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cân đối vốn sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ cho các Bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 về kết quả thực hiện các dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về cơ chế thực hiện các nhiệm vụ, dự án rà phá bom mìn

Đối với các dự án đang thực hiện (chuyển tiếp) bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 504 tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; thời gian thực hiện đến hết 2015. Đối với các dự án mở mới kể từ năm 2014 thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên trách của quân đội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ QPAN);
- Bộ Tài chính (Vụ I);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTg Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7856/VPCP-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7856/VPCP-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2013
Ngày hiệu lực19/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7856/VPCP-NC
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Quang Thắng
       Ngày ban hành19/09/2013
       Ngày hiệu lực19/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg

            • 19/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực