Công văn 7864/BNN-PCTT

Công văn 7864/BNN-PCTT năm 2018 về thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7864/BNN-PCTT 2018 bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê Hà Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7864/BNN-PCTT
V/v thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với các tuyến sông có đê trên đa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 2469/UBND-NN&TNMT ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghthỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và công văn số 526/SNN-TL ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung các tuyến sông nội đồng gồm: sông Nhuệ, sông Châu Giang, sông Duy Tiên vào quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát làm rõ nhiệm vụ chống lũ của các tuyến sông nội đồng nêu trên, làm cơ sở xác định tiêu chuẩn phòng, chống lũ và các giải pháp thực hiện quy hoạch phù hợp.

Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c); .
- S
NN&PTNT Hà Nam;
- Chi cục Thủy lợi Hà Nam;
- Lưu: VT, PCTT (VT, QLĐĐ-3b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7864/BNN-PCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7864/BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực09/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7864/BNN-PCTT

Lược đồ Công văn 7864/BNN-PCTT 2018 bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7864/BNN-PCTT 2018 bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê Hà Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7864/BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành09/10/2018
        Ngày hiệu lực09/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7864/BNN-PCTT 2018 bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7864/BNN-PCTT 2018 bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê Hà Nam

              • 09/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực