Công văn 7867/TCHQ-PC

Công văn 7867/TCHQ-PC năm 2017 về xử lý hàng tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7867/TCHQ-PC 2017 quy định xử lý hàng tịch thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7867/TCHQ-PC
V/v xử lý hàng tịch thu

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3517/HQHCM-CBLXL ngày 15/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định Khoản 5 Điều 20 Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 và tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 6866/BTC-QLCS ngày 25/5/2017 của Bộ Tài chính, văn bản ngày 06/9/2017 của Cục Quản lý công sản và Công văn số 6745/TCHQ-PC ngày 16/10/2017 của Tổng cục Hải quan để xử lý vụ việc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Dương Thái - P.TCT (để b/c);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7867/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7867/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7867/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 7867/TCHQ-PC 2017 quy định xử lý hàng tịch thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7867/TCHQ-PC 2017 quy định xử lý hàng tịch thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7867/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Thanh Hải
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7867/TCHQ-PC 2017 quy định xử lý hàng tịch thu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7867/TCHQ-PC 2017 quy định xử lý hàng tịch thu

            • 01/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực