Công văn 787/TTg-KTN

Công văn 787/TTg-KTN về điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 787/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tại tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại các tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 và số 03/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2657/BKHĐT-QLKKT ngày 28 tháng 4 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển đổi Dự án Khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận thành khu công nghiệp Cà Ná và bổ sung Khu công nghiệp này với diện tích 1.000 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư xây dựng có hiệu quả các khu công nghiệp đã được thành lập và có trong Quy hoạch. Việc bổ sung các khu công nghiệp khác vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp sẽ được xem xét sau khi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng,
 Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
 Giao thông vận tải,
- Ban QL các KCN Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b). Hp (22)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 787/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu787/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2011
Ngày hiệu lực19/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 787/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 787/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 787/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu787/TTg-KTN
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành19/05/2011
       Ngày hiệu lực19/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 787/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 787/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp

            • 19/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực