Công văn 7874/TCHQ-TXNK

Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7874/TCHQ-TXNK 2020 xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7874/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam;
(số 2,4,6 Đồng Khởi, Bến Nghé, Q1, Tp. HCM)
- Cục hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 388/TSVN-TCKT ngày 24/11/2020 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc xử lý nợ thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2020 trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thì khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không đủ điều kiện xóa nợ, vì vậy, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ 310.000.000 vào ngân sách nhà nước.

2. Về đối tượng và điều kiện xóa tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa:

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định: “Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”.

Theo đó, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ nên không thuộc đối tượng xóa nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa.

Vì vậy, yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nộp ngay khoản tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước, nếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đôn đốc ngay bằng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7874/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7874/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2020
Ngày hiệu lực14/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7874/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7874/TCHQ-TXNK 2020 xử lý nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7874/TCHQ-TXNK 2020 xử lý nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7874/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành14/12/2020
        Ngày hiệu lực14/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7874/TCHQ-TXNK 2020 xử lý nợ thuế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7874/TCHQ-TXNK 2020 xử lý nợ thuế

              • 14/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực