Công văn 7875/BGTVT-TCCB

Công văn 7875/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7875/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7875/BGTVT-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Văn bản số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức (sau đây gọi tắt là VTVL), Bộ GTVT hướng dẫn việc xây dựng VTVL tại các Sở GTVT như sau:

Đề nghị các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá lại danh mục VTVL đã được duyệt (nếu có), xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL theo phương pháp và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; đảm bảo mỗi VTVL phải gắn với một chức danh, ngạch công chức và nội dung công việc cụ thể. Kết quả gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt VTVL theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 01/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời gửi về Bộ GTVT để theo dõi.

Bộ GTVT gửi kèm theo Văn bản số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 của Bộ Nội vụ; các biểu mẫu và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương (đề nghị tra cứu tại hòm thư vitrivieclambogtvt@gmail.com, mật khẩu: V02438221980) để các Sở nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực
thuộc TƯ;
- Lưu: VT
, TCCB (TX).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Thuộc tính Công văn 7875/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7875/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2019
Ngày hiệu lực21/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(11/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7875/BGTVT-TCCB

Lược đồ Công văn 7875/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7875/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7875/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành21/08/2019
        Ngày hiệu lực21/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (11/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7875/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7875/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức

              • 21/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực