Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN

Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN năm 2019 về đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty Cổ phần Thiết bị trường học Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN 2019 về đề xuất kiến nghị của Công ty Thiết bị trường học Việt Nam


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/BTNMT-TCBHĐVN
V/v đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty CP Thiết bị trường học Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 11997/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng - Công ty CP Thiết bị Trường học Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời các nội dung có liên quan như sau:

1. Về vấn đề biển

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai các nhiệm vụ về quản lý tng hợp biển, hải đảo, trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách; nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030 và nhiều văn bản dưới Luật khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ, phòng chống sạt lở bờ biển.

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09/02/2007 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về thực hiện “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng để xử lý các điểm sạt lở dọc bờ biển nước ta theo phương pháp chủ động, khoa học và phù hợp với thực tế.

2. Về đề xuất Nhà nước cần thiết lập một chương trình nghiên cứu kết hợp xử lý triệt để chất thải rắn công nghiệp của Formosa, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân với chương trình ngăn xâm thực và triều cường biển bằng bức tường công ten nơ bê tông chứa rác thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn ủng hộ các sáng kiến đề xuất ứng dụng công nghệ mới trong việc xử lý các loại chất thải kết hợp với ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam, phương pháp mà Ông Lê Anh Dũng đề xuất chưa được áp dụng trên thực tiễn. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ xử lý chất thải mới nếu không có biện pháp quản lý tương ứng phù hợp có thể sẽ dẫn đến các sự cố ngoài mong muốn, gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường thứ cấp. Do vậy, đề xuất của Ông Lê Anh Dũng cn được nghiên cứu, xây dựng thành Đề án chi tiết và được thẩm định bởi các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học để đánh giá tổng thể trước khi đưa vào áp dụng trên thực tế.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với đề xuất, kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng, kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần H
ng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quý
Kiên (để biết);
- TCMT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCBHĐVN.ĐH(08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu788/BTNMT-TCBHĐVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN 2019 về đề xuất kiến nghị của Công ty Thiết bị trường học Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN 2019 về đề xuất kiến nghị của Công ty Thiết bị trường học Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu788/BTNMT-TCBHĐVN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN 2019 về đề xuất kiến nghị của Công ty Thiết bị trường học Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN 2019 về đề xuất kiến nghị của Công ty Thiết bị trường học Việt Nam

           • 26/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực