Công văn 788/VPCP-KGVX

Công văn 788/VPCP-KGVX năm 2019 về sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 788/VPCP-KGVX 2019 kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/VPCP-KGVX
V/v sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (văn bản số 6002/MTTQ-BTT ngày 22 tháng 01 năm 2019) sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 năm 2018 như sau:

- Sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019;

- Sử dụng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc thông tin rộng rãi về chủ trương trên để Nhân dân được biết và cùng tham gia hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các thành viên BC
ĐTW các CTMTQG;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 788/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu788/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 788/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 788/VPCP-KGVX 2019 kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 788/VPCP-KGVX 2019 kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu788/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 788/VPCP-KGVX 2019 kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 788/VPCP-KGVX 2019 kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia

              • 28/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực