Công văn 7885/BNN-KTHT

Nội dung toàn văn Công văn 7885/BNN-KTHT 2023 công tác bố trí ổn định dân cư đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư 2024


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7885/BNN-KTHT
V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh: ...................................................

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản: Nghị định số 105/2023/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ, Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường; Thông báo số 14/VPCP-TB ngày 08/01/2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại Tây Nguyên” và nhu cầu thực tế về công tác bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở nguy hiểm tại một số địa phương trong thời gian qua; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động thực hiện công tác di dời, bố trí ổn định dân cư đang sinh sống trong vùng thiên tai, bão lũ đặc biệt là các địa phương đã và đang bị ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2022, năm 2023 đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định dân di cư tự do, đặc biệt ưu tiên thực hiện bố trí ổn định cho các hộ dân di cư tự do thực sự khó khăn, cấp bách vào các điểm dân cư theo quy hoạch, sớm ổn định cuộc sống và được hưởng quyền, nghĩa vụ công dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, quốc phòng tại địa phương, hoàn thành các mục tiêu Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020.

2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dứt điểm các dự án đã được bố trí vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 và ngân sách địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Rà soát, điều chỉnh bổ sung các dự án bố trí ổn định dân cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất tạo điều kiện giúp người dân tại các điểm bố trí dân cư tập trung có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống bền vững, lâu dài tại nơi ở mới.

3. Báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương của tỉnh được bố trí năm 2023 theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và khả năng bố trí vốn cho các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách và dự án bố trí dân di cư tự do.

4. Trường hợp nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn dự phòng ngân sách địa phương không cân đối, bố trí được, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ “Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án” (theo Phụ lục I đính kèm) rà soát, đánh giá mức độ cấp bách và sự cần thiết phải thực hiện đối với từng dự án theo Đề cương báo cáo (theo Phụ lục II đính kèm). Trên cơ sở đó đề xuất từ 01-02 dự án (đối với từng đối tượng: bố trí dân cư vùng thiên tai, di dân tự do) cấp bách nhất có thể thực hiện ngay và hoàn thành trong năm 2024, đồng thời sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư (tổng hợp theo Phụ lục III đính kèm);

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các nội dung trên (văn bản do Lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh ký) và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng về đối tượng thực hiện, tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11/2023 theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và email: [email protected] để tổng hợp và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (hết thời điểm trên địa phương không có văn bản đề xuất coi như không có nhu cầu)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND các tỉnh như danh sách kèm theo;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7885/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7885/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(13/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7885/BNN-KTHT

Lược đồ Công văn 7885/BNN-KTHT 2023 công tác bố trí ổn định dân cư đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7885/BNN-KTHT 2023 công tác bố trí ổn định dân cư đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư 2024
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7885/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành01/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (13/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7885/BNN-KTHT 2023 công tác bố trí ổn định dân cư đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư 2024

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7885/BNN-KTHT 2023 công tác bố trí ổn định dân cư đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư 2024

              • 01/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực