Công văn 7888/BTC-NSNN

Công văn 7888/BTC-NSNN năm 2019 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7888/BTC-NSNN 2019 kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7888/BTC-NSNN
V/v số kim tra thu, chi NSNN năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2020-2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định Luật ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 24/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư s 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và dự kiến Khung cân đối NSNN năm 2020, kế hoạch 3 năm 2020-2022, Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2021, 2022 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo biểu đính kèm).

Căn cứ s kiểm tra thu, chi NSNN năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2021, 2022 được thông báo; quy định của pháp luật có liên quan v các khoản thu phí, lệ phí; các chế độ chính sách chi ngân sách đã được cơ quan có thm quyền quyết định; chế độ, chính sách mới thực hiện từ năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2021, 2022 cho các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp dưới; đồng thời, tổng hợp báo cáo dự toán thu, chi NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 của địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- S
Tài chính; Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục thuế;
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tng cục Thuế;
- Lưu: VT, NSNN (320b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7888/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7888/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7888/BTC-NSNN 2019 kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7888/BTC-NSNN 2019 kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7888/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7888/BTC-NSNN 2019 kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7888/BTC-NSNN 2019 kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực