Công văn 7889/TCHQ-GSQL

Công văn 7889/TCHQ-GSQL năm 2017 về khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7889/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung báo cáo quyết toán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7889/TCHQ-GSQL
V/v khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu sau khi đã nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Về việc này, căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về việc khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan, hồ sơ khai thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc khi có phát sinh việc khai báo sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán đã nộp theo quy định dẫn trên thì thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân qua quá trình tự rà soát mà phát hiện sai sót tại báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu đã nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán này. Trong đó, tại chỉ tiêu ô ghi chú ghi rõ lý do đề nghị khai sửa đổi, bổ sung và nộp các chứng từ giải trình liên quan đến nội dung khai bổ sung qua hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp).

- Chi cục Hải quan quản lý khi tiếp nhận báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân thì tiến hành kiểm tra chứng từ giải trình với lý do đề nghị sửa đổi để phân tích, đánh giá rủi ro khi xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán đối với trường hợp quy định tại điểm b.1.4 khoản 5 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng - Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST- BTC (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7889/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7889/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7889/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7889/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung báo cáo quyết toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7889/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung báo cáo quyết toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7889/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7889/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung báo cáo quyết toán

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7889/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung báo cáo quyết toán

            • 04/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực