Công văn 789/TCT-CS

Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 789/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung
(Đ/c: 160A Phan Chu Trinh, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-2019 ngày 31/5/2019 của Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

- Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này.”

- Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Clinker từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2016 và đề nghị hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu nêu trên vào tháng 9/2018 thì áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Clinker xuất khẩu và quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Đề nghị Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đ được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 789/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu789/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2020
Ngày hiệu lực24/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(03/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 789/TCT-CS

Lược đồ Công văn 789/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 789/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu789/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành24/02/2020
        Ngày hiệu lực24/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (03/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 789/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 789/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng

              • 24/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực