Công văn 789/TTg-QHQT

Công văn số 789/TTg-QHQT về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 789/TTg-QHQT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TTg-QHQT
V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2829/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 4 năm 2008) về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao" mã số FST/2006/087 vào danh mục các dự án do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ôxtrâylia (ACIAR) tài trợ trong năm 2007-2008.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ACIAR hoàn thiện các văn kiện và triển khai dự án do ACIAR tài trợ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý ODA với trị giá 1.166.664 đô la Ôxtrâylia. Vốn đối ứng do các đơn vị tham gia dự án đóng góp trị giá là 41.546 đô la Ôxtrâylia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 789/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu789/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 789/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 789/TTg-QHQT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 789/TTg-QHQT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu789/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 789/TTg-QHQT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 789/TTg-QHQT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao"

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực