Công văn 7890/VPCP-KTN

Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7890/VPCP-KTN
V/v ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại công văn số 166/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012, về việc ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản nêu trên, thống nhất mức vốn ứng kế hoạch năm 2013 cho tỉnh Sơn La từ nguồn Trái phiếu Chính phủ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, giai đoạn 2012 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Inh 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thuộc tính Công văn 7890/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7890/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước

Download Công văn 7890/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7890/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường

              • 05/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực