Công văn 7891/VPCP-KTN

Công văn 7891/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7891/VPCP-KTN chủ trương đầu tư phê duyệt danh mục dự án ưu tiên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7891/VPCP–KTN
V/v chủ trương đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, một số địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Để tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thành dứt điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (danh mục kèm theo) tại văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19 tháng 9 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc xác định danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình nêu trên sẽ được xem xét, phê duyệt khi có điều kiện về nguồn vốn. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu vốn để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động tài trợ vốn ODA của các tổ chức quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Inh 92

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7891/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7891/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7891/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 7891/VPCP-KTN chủ trương đầu tư phê duyệt danh mục dự án ưu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7891/VPCP-KTN chủ trương đầu tư phê duyệt danh mục dự án ưu tiên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7891/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7891/VPCP-KTN chủ trương đầu tư phê duyệt danh mục dự án ưu tiên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7891/VPCP-KTN chủ trương đầu tư phê duyệt danh mục dự án ưu tiên

             • 05/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực