Công văn 79/BXD-QLN

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79/BXD-QLN 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP Quyết định 22/2013/QĐ-TTg


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/BXD-QLN
V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì "Thân nhân liệt sỹ" là đối tượng được hỗ trợ. Do đó, đối với trường hợp vợ (chồng) của liệt sỹ đã chết mà con của họ (là thân nhân liệt sỹ) đang sống tại nhà ở đó (nhà ở đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) thì được hỗ trợ bằng nguồn vốn cấp từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.

2. Trường hợp vợ liệt sỹ đã tái giá nhưng vẫn đang ở tại ngôi nhà đó có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hay không thì đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan thẩm tra Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2018
Ngày hiệu lực20/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 79/BXD-QLN 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP Quyết định 22/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 79/BXD-QLN 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP Quyết định 22/2013/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu79/BXD-QLN
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýNguyễn Trọng Ninh
     Ngày ban hành20/04/2018
     Ngày hiệu lực20/04/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 79/BXD-QLN 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Công văn 79/BXD-QLN 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

          • 20/04/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/04/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực