Công văn 79/CP-KGVX

Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/CP-KGVX
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Do sơ suất trong khâu biên tập, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường như sau:

1. Khoản 4 Điều 39:

Trang 28 dòng thứ 11 và 12 từ trên xuống của Nghị định viết là: “… quy định tại Điều 26 Nghị định này để …”

Nay xin sửa lại là: “ … quy định tại Điều 24 Nghị định này để …”.

2. Điều 40:

Trang 28 dòng thứ 29 và 30 từ trên xuống của Nghị định viết là: “… quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP …”

Nay xin sửa lại là: “… quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP …”.

3. Điểm 2 mục II phần A Phụ lục I:

Trang 1 dòng thứ 11 từ trên xuống phần nội dung Phụ lục I của Nghị định viết là: “… không quy định tại phần B, Phụ lục II”

Nay xin sửa lại là: “… không quy định tại phần B, Phụ lục I”.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). Tn.290.

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79/CP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79/CP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2011
Ngày hiệu lực13/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu79/CP-KGVX
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhạm Khôi Nguyên
       Ngày ban hành13/06/2011
       Ngày hiệu lực13/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP

            • 13/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực