Công văn 79/VPCP-KGVX

Công văn 79/VPCP-KGVX năm 2016 về xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79/VPCP-KGVX xây dựng bảng lương chức danh giáo sư 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/VPCP-KGVX
V/v xây dựng bng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1123/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 về việc thực hiện chế độ lương đối với giảng viên có chức danh giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư phù hợp quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ để đưa vào Nghị đnh sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được xây dựng theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TP, KH&CN, TC;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
-
UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- HĐ Chức danh giáo sư nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD,
các Vụ: PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2016
Ngày hiệu lực06/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 79/VPCP-KGVX xây dựng bảng lương chức danh giáo sư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79/VPCP-KGVX xây dựng bảng lương chức danh giáo sư 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành06/01/2016
        Ngày hiệu lực06/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 79/VPCP-KGVX xây dựng bảng lương chức danh giáo sư 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 79/VPCP-KGVX xây dựng bảng lương chức danh giáo sư 2016

           • 06/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực