Công văn 79/VPCP-VX

Công văn số 79/VPCP-VX về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79/VPCP-VX phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 79/VPCP-VX
V/v Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản số: 357/UBTDTT-TTr ngày 31 tháng 7 năm 2007 và 1796/BVHTTDL-VP ngày 30 tháng 11 năm 2007; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9518/BKH-LĐVX ngày 27 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam.

2. Tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước ngày 20 tháng 01 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Ngoại giao, Y tế
Giao thông vận tải, Công an
- UBND Tp Hà Nội, UBND Tp Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ:TH, KTTH, CN, QHQT, NC, ĐP,
Vụ 4, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3)vtp. 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2008
Ngày hiệu lực04/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 79/VPCP-VX phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79/VPCP-VX phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành04/01/2008
        Ngày hiệu lực04/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 79/VPCP-VX phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)

              Lịch sử hiệu lực Công văn 79/VPCP-VX phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)

              • 04/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực