Công văn 790/TĐC-THPC

Công văn số 790/TĐC-THPC ngày 29/07/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu

Nội dung toàn văn Công văn 790/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 790/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu (AIS). (Địa chỉ: Số 49/2 Tú Xương - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh, Tel: 08 9325 840/08 9326 724 - Fax: 08 9321 227 - Email: [email protected]) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cấu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hoá theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hoá trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Giấy xác nhận số: 790 /TĐC-THPC ngày 29/7/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Hàng hoá

Chương (HÅ Sơ)

Mã số nhóm hàng hoá

Phạm vi giám định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Sắt và thép

72

Toàn bộ chương

Số lượng, khối lượng

2

Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép

73

Toàn bộ chương

Số lượng, khối lượng

3

Hóa chất vô cơ...

28

2806 ¸2811

Số lượng, khối lượng, định danh

2812 ¸ 2836, 2839 ¸ 2842

Số lượng, khối lượng

4

Hóa chất hữu cơ

29

2905 ¸ 2908, 2915, 2918

Số lượng, khối lượng, định danh

2901 ¸ 2904, 2909 ¸ 2914,

2916, 2917, 2919 ¸ 2934

Số lượng, khối lượng

5

Xà phòng, các chất hữu cơ để tẩy rửa bề mặt...

34

3401 ¸ 3405

Số lượng, khối lượng

 

Ghi chú: Hàng hoá tương ứng với "Mã số nhóm hàng hoá" được nêu tại cột 4 là hàng hoá được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 790/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 790/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/07/2002
Ngày hiệu lực 29/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 790/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 790/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 790/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 790/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 29/07/2002
Ngày hiệu lực 29/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 790/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu

Lịch sử hiệu lực Công văn 790/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước cho Công ty TNHH Dich vụ Giám định á Châu

  • 29/07/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/07/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực