Công văn 790/TT-ĐPB

Công văn 790/TT-ĐPB năm 2015 về phân loại mặt hàng phân bón do Cục Trồng trọt ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 790/TT-ĐPB 2015 phân loại mặt hàng phân bón


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 790/TT-ĐPB
V/v phân loại mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Tng Cục Hải quan

Cục Trồng trọt nhận được văn bản số 4170/TCHQ-TXNK ngày 08/5/2015 về việc xin ý kiến mặt hàng phân bón, Cục Trồng trọt có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một s điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phân hữu cơ là loại phân bón được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, có các chỉ tiêu chất lượng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nguồn nguyên liệu hữu cơ bao gồm than bùn, phế thải chăn nuôi và thủy sản, rác thải hữu cơ, chất thải công nghiệp chứa hữu cơ, phế phụ phẩm trồng trọt và các nguồn hữu cơ khác (không phải là nguồn khoáng hoặc hóa học). Do vậy việc phân loại mặt hàng phân hữu cơ có chứa ba nguyên tố nitơ, phospho và kali là phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố ni tơ, phospho và kali là chưa chính xác.

Để phân loại mặt hàng theo đúng mã số, Tổng Cục Hải quan nên đề nghị đơn vị nhập khẩu kê khai nguồn nguyên liệu và phân tích bản chất hóa học của loại phân bón nhập khẩu để phân loại cho chính xác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT phụ trách Cục (để b/c);
- Lưu: VT, ĐPB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Xuân Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 790/TT-ĐPB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu790/TT-ĐPB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2015
Ngày hiệu lực19/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 790/TT-ĐPB 2015 phân loại mặt hàng phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 790/TT-ĐPB 2015 phân loại mặt hàng phân bón
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu790/TT-ĐPB
        Cơ quan ban hànhCục trồng trọt
        Người kýTrần Xuân Định
        Ngày ban hành19/05/2015
        Ngày hiệu lực19/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 790/TT-ĐPB 2015 phân loại mặt hàng phân bón

           Lịch sử hiệu lực Công văn 790/TT-ĐPB 2015 phân loại mặt hàng phân bón

           • 19/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực