Công văn 790/TTg-QHQT

Công văn số 790/TTg-QHQT về việc Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 790/TTg-QHQT Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 790/TTg-QHQT
V/v Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3544/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo" do Ủy ban châu Âu (EU) và tổ chức CARE Đan Mạch tài trợ thông qua tổ chức CARE International tại Việt Nam tài trợ và phối hợp thực hiện trong thời gian 48 tháng, trị giá 988.529,74 Euro, trong đó Ủy ban châu Âu viện trợ 741.397,30 Euro và tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ 247.132,44 Euro. Ngân sách Dự án do Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên quản lý là 450.000 Euro và tổ chức International tại Việt Nam quản lý là 538.529,74 Euro. Vốn đối ứng do Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên đóng góp bằng hiện vật và nhân lực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 790/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu790/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 790/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 790/TTg-QHQT Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 790/TTg-QHQT Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu790/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 790/TTg-QHQT Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 790/TTg-QHQT Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực