Công văn 7905/VPCP-KSTT

Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7905/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Báo cáo số 1753/PTM-PC ngày 08 tháng 8 năm 2012 về việc báo cáo một số tác động của MEI và kế hoạch thực hiện MEI, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu và công bố Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2012 (MEI 2012). Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu và công bố MEI 2012, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các chỉ số đánh giá MEI 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7905/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7905/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7905/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7905/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo

              • 05/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực