Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH

Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7910/TCHQ-CCHĐH
V/v thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 15/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử, ngày 09/12/2009 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, từ ngày 15/12/2009, 10 Cục Hải quan được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử chính thức triển khai.

Do đặc điểm của hàng hóa khi làm thủ tục hải quan có thể liên quan nhiều Chi cục Hải quan thuộc các Cục Hải quan khác nhau nên cần có sự chuẩn bị để phối hợp giữa các Cục Hải quan nhằm đảm bảo thông suốt cho hàng hóa được làm Thủ tục hải quan điện tử. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 2396/QĐ-TCHQ để phối hợp thực hiện với các Chi cục Hải quan thuộc 10 Cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và lưu ý những vấn đề sau:

- Thực hiện công tác Giám sát Hải quan liên quan đến hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Quy định tại Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản VII mục 1 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Thực hiện công tác kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, nhưng vệc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện (Quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản II Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Thực hiện công tác chuyển cửa khẩu liên quan đến hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Quy định tại Điều 29 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản VI Mục I Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Các đơn vị khẩn trương phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê nối mạng tại các địa điểm giám sát hàng hóa tại các Chi cục Hải quan Cửa khẩu để thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Trong thời gian phối hợp với 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử, nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo với Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo);
- Các PTCT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7910/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2009
Ngày hiệu lực25/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7910/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành25/12/2009
        Ngày hiệu lực25/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử

           • 25/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực