Công văn 79108/CT-TTHT

Công văn 79108/CT-TTHT năm 2017 về chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79108/CT-TTHT 2017 chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79108/CT-TTHT
V/v chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm

Trả lời công văn số 23983/CCT-TTHT&AC ngày 21/11/2017 của Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm hỏi về chữ ký của người đại din trước pháp luật và đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyn đi sang hóa đơn giấy tại Công ty CP dịch vụ bảo vệ Công Thương, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“Điều 12. Chuyn từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyn đi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy đ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.”

- Căn cứ tiết b khoản 3 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ quy định:

“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đy đủ các nội dung bắt buộc:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với s lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu ca người bán".

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty CP dịch vụ bảo v Công Thương thuộc Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, cung cấp-dịch vụ thì khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, du của người bán theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Đ có cơ sở xem xét và hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” thì đề nghị Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm báo cáo cụ thể về tình hình sử dụng hóa đơn, chấp hành pháp luật thuế đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng của Công ty CP dịch vụ bảo vệ Công Thương và đề xuất giải quyết để Cục Thuế TP Hà nội có cơ sở hướng dẫn thực hiện

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79108/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79108/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79108/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 79108/CT-TTHT 2017 chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79108/CT-TTHT 2017 chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79108/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 79108/CT-TTHT 2017 chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 79108/CT-TTHT 2017 chữ ký và đóng dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hà Nội

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực