Công văn 7911/TCHQ-CNTT

Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7911/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7911/TCHQ-CNTT
V/v triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 828/CNTT-YTĐT ngày 01/12/2020 và công văn số 870/CNTT-YTĐT ngày 8/12/2020 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 04 thủ tục hành chính của Bộ Y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể

(1) Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam;

(2) Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị;

(3) Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm;

(4) Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình y tế của Nhà nước.

Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

- Từ 01/7/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Trong các trường hợp cần thiết thì Bộ Y tế vẫn cấp các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 04 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 04 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các Thông báo/ Giấy phép của các thủ tục trên đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, Email: [email protected]

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Bộ Y tế: Cục Công nghệ thông tin; Cục Quản lý Dược (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7911/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7911/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2020
Ngày hiệu lực16/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(26/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7911/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 7911/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7911/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7911/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/12/2020
        Ngày hiệu lực16/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (26/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7911/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7911/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

              • 16/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực