Công văn 7919/BNN-TCLN

Công văn 7919/BNN-TCLN năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7919/BNN-TCLN 2017 bảo vệ rừng ngăn phá rừng tự nhiên trồng rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7919/BNN-TCLN
V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng trái phép. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, thời gian gn đây, tình trạng phá rừng nói chung, đặc biệt là phá rừng tự nhiên có diễn biến phức tạp, nhất là ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gây nguy cơ rất lớn đến suy giảm diện tích rừng tự nhiên.

Đtăng cường công tác bảo vệ rng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ và khôi phục rừng bền vững, nhất là đối với rừng tự nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Kiên quyết ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thống kê, báo cáo thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian qua (từ năm 2016 đến nay); đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ rng, chính quyền, các ngành chức năng và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên trong thời gian vừa qua.

3. Rà soát, báo cáo, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, đề nghị các địa phương tạm dừng việc triển khai các dự án cải tạo rừng để trồng rng. Đồng thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng, nhằm đảm bảo duy trì và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có.

4. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên việc kiểm tra truy quét các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, "đầu nậu" để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Sở NN và PTNT các t
nh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT
, TCLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7919/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7919/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7919/BNN-TCLN

Lược đồ Công văn 7919/BNN-TCLN 2017 bảo vệ rừng ngăn phá rừng tự nhiên trồng rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7919/BNN-TCLN 2017 bảo vệ rừng ngăn phá rừng tự nhiên trồng rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7919/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7919/BNN-TCLN 2017 bảo vệ rừng ngăn phá rừng tự nhiên trồng rừng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7919/BNN-TCLN 2017 bảo vệ rừng ngăn phá rừng tự nhiên trồng rừng

             • 21/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực