Công văn 792/TCT-KK

Công văn 792/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 792/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9003/CT-PC ngày 7/10/2015, công văn số 9439/CT-PC ngày 19/10/2015, công văn số 9639/CT-PC ngày 26/10/2015 và công văn số 9931/CT-PC ngày 03/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT và công văn số 19/CVQH ngày 02/12/2015, công văn số 23/CVQH ngày 18/12/2015 của Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3(d) Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ Điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ Điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ Điều kiện theo quy định”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9 công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:

“Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền Điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng tương ứng đối với các hóa đơn mua vào này.

Trường hợp hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu để xuất khẩu được lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với toàn bộ lô hàng xuất khẩu.

- Để có cơ sở xem xét giải quyết hoàn thuế đúng theo quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thanh tra doanh nghiệp, xác định rõ số thuế GTGT đầu vào đủ Điều kiện khấu trừ hoàn thuế theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính trước khi hoàn thuế. Báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trước ngày 30/3/2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC;
- Các Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 792/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu792/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 792/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 792/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu792/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 792/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 792/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016

           • 01/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực