Công văn 792/TCTHADS-VP

Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/TCTHADS-VP
V/v quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Tổng cục

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục

Nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của công chức trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày 30/10/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 782/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự.

Thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Tổng cục đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, phát huy được những hiệu quả nhất định, tuy nhiên, đôi lúc còn chưa được chú trọng, thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt hơn nữa quyền dân chủ của công chức cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị các các quy định của Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng cục ban hành theo Quyết định số 782/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng cục, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong công tác cán bộ (trong tuyển dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm…), trong quản lý tài chính, tài sản công (thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan Tổng cục…), trong công tác thi đua khen thưởng… và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức của đơn vị mình được phát huy quyền dân chủ tại cơ quan Tổng cục, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thi hành án trong sạch, vững mạnh.

3. Đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ngày 17/07/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng ban. Nhưng do hiện nay, một số đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đã nghỉ hưu, thay đổi chức vụ, được phân công nhiệm vụ mới... Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, các ban, đoàn thể, nghiên cứu, đề xuất người tham gia vào Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng cục để Tổng cục sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo với thành phần gồm: đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn Tổng cục, Đoàn Thanh niên Tổng cục, Ban Nữ công Tổng cục.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện. Riêng việc đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Tổng cục Thi hành án dân sự, đề nghị gửi lại Văn phòng Tổng cục chậm nhất trước ngày 30/03/2014 (qua đ/c Lê Huy Hùng) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

(Xin gửi kèm Công văn này: Quyết định số 782/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2014 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Tổng cục và Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 17/07/2012 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ Tư pháp (để biết);
- Công đoàn Tổng cục THADS (để t/h);
- Ban Nữ công của Tổng cục THADS (đề t/h);
- Đoàn cơ sở Tổng cục THADS (để t/h);

- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 792/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu792/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2014
Ngày hiệu lực27/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 792/TCTHADS-VP

Lược đồ Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu792/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành27/03/2014
        Ngày hiệu lực27/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 792/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện

              • 27/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực