Công văn 792/TTg-QHQT

Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Tăng cường kỹ năng nghề


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 792/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục DA “Tăng cường kỹ năng nghề”, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2775/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2477/BTC-QLN ngày 1 tháng 3 năm 2010; ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội văn bản số 812/BLĐTBXH-TCDN ngày 19 tháng 3 năm 2010 và số 1358/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” với tổng kinh phí là 78 triệu USD, trong đó vay ADB là 70 triệu USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các hoạt động của dự án để tránh trùng lặp và phát huy, kế thừa kết quả các dự án đang triển khai; đồng thời thống nhất tiêu chí và lựa chọn các trường tham gia thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 792/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu792/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 792/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Tăng cường kỹ năng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Tăng cường kỹ năng nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu792/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Tăng cường kỹ năng nghề

              Lịch sử hiệu lực Công văn 792/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Tăng cường kỹ năng nghề

              • 17/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực