Công văn 79208/CT-TTHT

Công văn 79208/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79208/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn thu học phí Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79208/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn thu học phí

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(Đ/c: Số 207 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
MST: 0101954482)

Trả lời công văn số 1762/ĐHKTQD-TCKT ngày 22/11/2017 của Trường Đại hc Kinh tế Quốc dân ( sau đây gọi tắt là Trường) hỏi về việc lập hóa đơn thu học phí theo tuần, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn:

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mi ln thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trườnghợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng". Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày th hiện trên dòng tng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn".

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ”

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không ly hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ công văn 43737/CT-QLAC ngày 29/6/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc sử dụng chứng từ thu học phí.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trường đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo mức khung học phí và mức trần học phí theo quy định của Nhà nước thì khi thu học phí của học sinh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần trường phải lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp học sinh không lấy hóa đơn thì trường vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn".

Việc lập bảng kê học phí chỉ thực hiện xuất hóa đơn 1 lần theo ngày chỉ được áp dụng với những trường hợp học sinh nộp học phí có giá trị dưới 200.000 đồng mỗi lần và không lấy hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đđảm bảo sự thuận tiện, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí, nhân lực trong việc lưu trữ, in ấn đề nghị trường nghiên cứu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ng dịch vụ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đđơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng Pháp chế;
- Phòng Kim tra thuế s 6;
- Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79208/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79208/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79208/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 79208/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn thu học phí Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79208/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn thu học phí Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79208/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 79208/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn thu học phí Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 79208/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn thu học phí Hà Nội

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực