Công văn 793/TTg-KTN

Công văn 793/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 793/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 793/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh - Mai Đình, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2460/BKHĐT-QLKKT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư đi với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên với nội dung như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ;

- Quy mô diện tích quy hoạch: 207,45 ha;

- Địa điểm dự án: tại các xã: Châu Minh, Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bc Giang;

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm;

- Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn 1: quy mô 100 ha, từ quý II/2016 - quý IV/2018;

+ Giai đoạn 2: quy mô 50 ha, từ quý I/2019 - quý IV/2020;

+ Giai đoạn 3: quy mô 57,45 ha, từ quý I/2021 đến quý IV/2023.

- Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 1.933 tỷ đồng;

- Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tnh Bc Giang chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo các cơ quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp; lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, NN&PTNT,
QP, GTVT;
- BQL KCN tỉnh Bắc Giang;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH ;
- Lưu: VT, KTN (3) Khanh
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 793/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu793/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 793/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 793/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu793/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 793/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 793/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh 2016

              • 17/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực