Công văn 7933/VPCP-KGVX

Công văn 7933/VPCP-KGVX năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7933/VPCP-KGVX 2020 nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7933/VPCP-KGVX
V/v nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp ngày 17 tháng 8 năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất thực hiện 01 đề án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nghệ thuật trong khuôn khổ các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và phê duyệt theo quy định.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện và ứng dụng kết quả đề án bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).đđt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7933/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7933/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2020
Ngày hiệu lực22/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(01/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7933/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 7933/VPCP-KGVX 2020 nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7933/VPCP-KGVX 2020 nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7933/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành22/09/2020
        Ngày hiệu lực22/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (01/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7933/VPCP-KGVX 2020 nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7933/VPCP-KGVX 2020 nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

              • 22/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực