Công văn 7933/VPCP-KTN

Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7933/VPCP-KTN
V/v đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 3758/UBND-GT2 ngày 21 tháng 9 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6888/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (công văn số 2626/BKHCN-CNN ngày 21 tháng 10 năm 2011) và Giao thông vận tải (công văn số 6872/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2011) về việc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng tại khu vực Hòn Nét, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chủ đầu tư lập đề án cảng nổi nước sâu đa năng và làm việc với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC, KGVX, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7933/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7933/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2011
Ngày hiệu lực09/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7933/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7933/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành09/11/2011
        Ngày hiệu lực09/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7933/VPCP-KTN đề nghị đầu tư cảng nổi nước sâu đa năng khu vực Hòn Nét

              • 09/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực