Công văn 79331/CT-TTHT

Công văn 79331/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79331/CT-TTHT 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79331/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế GTGT khi nhận khoản tiền hỗ trợ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
(Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, MST: 0100520429)

Trả lời công văn số 80/CV-Mesa ngày 30/11/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa hỏi về chính sách thuế GTGT khi nhận khoản tiền hỗ trợ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền h tr, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhn khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ tr nhn được tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy đnh. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhn tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dch v cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa bảo hành khuyến mi quảng cáo thì phải kê khai, np thuế theo quy định. ”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa (sau đây gọi tắt là Công ty) ký hợp đồng hợp tác vi Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile (gọi tắt là VNM) thì khi nhận khoản tiền hỗ trợ của VNM để chi trả chi phí tiền lương cho nhân viên bán hàng, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được. Công ty khi nhận khoản tiền hỗ trợ thì lập chứng từ thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, VNM sẽ thanh toán cho Công ty một khoản tiền hỗ trợ để thực hiện hoạt động quảng cáo về sản phẩm dịch vụ của VNM, các chương trình khuyến mãi thì khi nhận khoản tiền hỗ trợ này Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm dịch vụ bán đu giá tài sản biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế s 4;
- Phòng Pháp chế;.
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79331/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79331/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79331/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 79331/CT-TTHT 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79331/CT-TTHT 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79331/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 79331/CT-TTHT 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 79331/CT-TTHT 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng khi nhận khoản tiền hỗ trợ Hà Nội

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực