Công văn 794/TCT-CS

Công văn 794/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/TCT-CS
V/v chính sách thuế, hóa đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 794/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu794/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu794/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016

            • 01/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực