Công văn 794/TTg-ĐMDN

Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động để hưởng cổ tức theo Nghị định 28/CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 794/TTg-ĐMDN
V/v xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động để hưởng cổ tức theo Nghị định số 28/CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3170/BTC-TCDN ngày 16 tháng 3 năm 2010 về việc xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động để hưởng cổ tức tại các doanh nghiệp cổ phần hóa theo Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý người lao động đang được hưởng quyền nhận cổ tức trên số cổ phần do Nhà nước cấp theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ được mua lại số cổ phần này với giá bán giảm 40% so với giá thị trường tại thời điểm bán. Trường hợp không có giá thị trường để xác định thì căn cứ vào báo cáo tài chính để xác định giá làm cơ sở để giảm 40% nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phần. Trường hợp người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa đang hưởng ưu đãi theo Nghị định nêu trên không muốn mua lại số cổ phần này, nhưng vẫn muốn hưởng cổ tức thì số cổ phần này vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước và người lao động tiếp tục được hưởng ưu đãi như quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ.

2. Đối với số cổ phần của người lao động đã chuyển công tác, nghỉ hưu, mà không có con làm việc tại công ty cổ phần để được thừa kế quyền hưởng cổ tức thì tổ chức bán đấu giá theo quy định hoặc chuyển trả về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để quản lý thống nhất.

3. Công ty cổ phần có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bán cho người lao động hoặc bán đấu giá hoặc làm thủ tục để bàn giao số cổ phần nói trên về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để quản lý theo quy định. Số tiền thu được từ bán cổ phần nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo nguyên tắc nêu trên và các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 794/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu794/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 794/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu794/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 794/TTg-ĐMDN xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động

             • 18/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực