Công văn 795/BHXH-VP

Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 795 /BHXH-VP
V/v triển khai hệ thống chất lượng ISO

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã có sự chủ dộng phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai các nội dung công việc. Tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn nhiều nội dung chưa được triển khai thống nhất, đảm bảo theo quy định. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị như sau:

1- Việc đào tạo nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 kết hợp giữa trình chiếu đĩa DVD do BHXH Việt Nam cung cấp với sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn và kiểm tra sát hạch phải được thực hiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ) làm chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Những đơn vị chưa đào tạo nhận thức chung cho tất cả cán bộ theo các yêu cầu nêu trên cần phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai theo đúng quy định cụ thể:

- Thời gian đào tạo: tối thiểu ½ ngày

- Nội dung đào tạo: Gồm 3 phần

+ Tổ chức phổ biến nội dung đào tạo về ISO trên đĩa DVD do BHXH Việt Nam cung cấp (về nhận thức chung; giới thiệu mô hình khung và bộ quy trình chuẩn của Ngành).

+ Chuyên gia tư vấn hướng dẫn các nội dung công việc cần triển khai và phương pháp, cách thức triển khai tại đơn vị; giải đáp thắc mắc hoặc làm rõ thêm về nội dung đào tạo trên đĩa DVD.

+ Chuyên gia tư vấn phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO của BHXH tỉnh hoặc Tổ triển khai ISO của BHXH huyện tiến hành kiểm tra nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO của toàn thể cán bộ tham gia buổi đào tạo thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.

BHXH tỉnh tổ chức chuẩn bị thiết bị trình chiếu, hội trường đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp thu đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Việc tổ chức tập trung toàn tỉnh, tập trung theo cụm huyện hoặc tổ chức tại từng BHXH huyện do Giám đốc BHXH tỉnh quyết định theo tình hình thực tế của đơn vị.

 Đơn vị tư vấn: Phổ biến và yêu cầu các chuyên gia tư vấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong chương trình đào tạo và cá nội dung công việc khác theo yêu cầu (đặc biệt là việc kiểm tra nhận thức của cán bộ sau khi kết thúc buổi đào tạo qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm).

2- Các đơn vị báo cáo danh sách Ban Chỉ đạo ISO/Tổ triển khai ISO của đơn vị mình (ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc) về BHXH Việt Nam (qua Phòng Tổng hợp – Văn phòng và hộp thư điện tử: [email protected]) để tiện theo dõi, liên hệ công tác.

3- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông báo kết luận số 4845/TB-BHXH ngày 29/11/2013 của BHXH Việt Nam (mẫu báo cáo tại phụ lục 1 Công văn số 1414/BHXH-VP ngày 16/4/2013) để kịp thời phản ánh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

4- Đơn vị tư vấn chỉ đạo chuyên gia tư vấn thực hiện nghiêm túc việc ghi chép biên bản làm việc và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Ban Chỉ đạo ISO của Ngành theo quy định. Biên bản làm việc phải có xác nhận của đại diện Ban Chỉ đạo ISO BHXH tỉnh hoặc Tổ triển khai ISO BHXH huyện và được lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại BHXH tỉnh, 01 bản lưu tại đơn vị tư vấn và 01 bản gửi kèm báo cáo tổng hợp cho BHXH Việt Nam sau khi kết thúc công việc.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ISO của Ngành (để t/hiện);
- Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 1 (Smedec1);
- Công ty Cổ phần tư vấn quản lý Lean;
- Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (Ahead).
- Lưu: VT, VP (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 795/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu795/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu795/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO

              Lịch sử hiệu lực Công văn 795/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO

              • 13/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực