Công văn 7951/BCT-TTTN

Công văn 7951/BCT-TTTN năm 2017 về xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7951/BCT-TTTN 2017 xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7951/BCT-TTTN
V/v xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Công Thương đã hướng dẫn 31 địa phương triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (sau đây gọi là mô hình).

Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) cụ thể như sau:

1. Đối với các tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình trong giai đoạn 2011-2015: tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình đối với các chợ khác trên địa bàn, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

2. Đối với 04 tỉnh đã được Bộ Công Thương phê duyệt xây dựng mô hình năm 2016 tại Quyết định số 4854/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam, Bắc Kạn, Ninh Thuận) và được phép tiếp tục thực hiện trong năm 2017 theo Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện hoạt động năm 2016 Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình; triển khai đồng thời việc xây dựng đề án và xây dựng mô hình trên thực tiễn, bảo đảm hiệu quả và tiến độ của nhiệm vụ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 12 năm 2017. Kinh phí xây dựng mô hình: từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa đtriển khai mô hình trên thực tiễn.

3. Đối với các tỉnh chưa triển khai xây dựng mô hình: nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng mô hình và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, đồng thời gửi qua email theo địa chỉ: [email protected].vn, Đt: 024.222.05.503 để có căn cứ tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cấp cho Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong các năm tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tn;
- UBND các tỉnh/TP;
-
TT Trần Quốc Khánh (đ báo cáo);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Việt Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7951/BCT-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7951/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2017
Ngày hiệu lực29/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7951/BCT-TTTN

Lược đồ Công văn 7951/BCT-TTTN 2017 xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7951/BCT-TTTN 2017 xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7951/BCT-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Việt Nga
        Ngày ban hành29/08/2017
        Ngày hiệu lực29/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7951/BCT-TTTN 2017 xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7951/BCT-TTTN 2017 xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

             • 29/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực