Công văn 7952/TXNK-PL

Công văn 7952/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7952/TXNK-PL 2019 phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7952/TXNK-PL
V/v phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ).
(s 1 VSIP II-A, đường s 14, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2019-07-EWS ngày 12/7/2019 của Công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) (Công ty) đề nghị hướng dẫn về mã số HS đối với mặt hàng Hạt giống dưa hấu và hạt bí đỏ dùng gieo trồng. Về việc này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích đ kim tra cht lượng, kim tra an toàn thực phẩm;

Chú giải pháp lý 3 Chương 12 quy định:

“ Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin đươc coi là ht đ gieo trng.

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dng đi với những loại sau, cho dù dùng đ gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”

Trường hp mặt hàng được xác định là Hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ, dùng để gieo trồng thì được phân loại thuộc nhóm 12.07 “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh”.

Mặt hàng Hạt giống dưa hấu thuộc mã số 1207.70.00 “- Hạt dưa (melon seeds)” và mặt hàng Hạt bí dùng để gieo trồng thuộc mã số 1207.99.90 “- - - Loại khác”.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL (Hiền-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7952/TXNK-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7952/TXNK-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7952/TXNK-PL

Lược đồ Công văn 7952/TXNK-PL 2019 phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7952/TXNK-PL 2019 phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7952/TXNK-PL
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành30/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7952/TXNK-PL 2019 phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7952/TXNK-PL 2019 phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu và hạt giống bí đỏ

            • 30/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực