Công văn 7973/BTC-QLKT

Công văn 7973/BTC-QLKT năm 2018 về hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục - đào tạo công lập do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7973/BTC-QLKT 2018 hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7973/BTC-QLKT
V/v hạch toán thu học phí tại các cơ sở GD-ĐT công lập

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4092/STC-QHPX ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Đối với các khoản thu phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí, khi thu được hạch toán vào TK 337- Tạm thu (TK 514- Thu phí được khấu trừ, để lại: phản ánh số phí được khấu trừ và để lại theo tỷ lệ quy định cho từng loại phí);

2- Đối với các khoản thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (không thuộc danh mục phí, lệ phí) được hạch toán vào TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Học phí, viện phí và 1 số khoản phí khác hiện nay không nằm trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí vì vậy đơn vị hạch toán là doanh thu SXKD, dịch vụ của đơn vị (TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ);

3- Việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế (không phải tất cả các khoản thu phản ánh vào TK 531 đều phải chịu thuế).

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục QLKT. (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Đức Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7973/BTC-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7973/BTC-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2018
Ngày hiệu lực03/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7973/BTC-QLKT 2018 hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7973/BTC-QLKT 2018 hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7973/BTC-QLKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Tuyên
        Ngày ban hành03/07/2018
        Ngày hiệu lực03/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7973/BTC-QLKT 2018 hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7973/BTC-QLKT 2018 hạch toán thu học phí tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập

             • 03/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực