Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ

Công văn số 799/QLLĐNN-QLLĐ về việc tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 799/QLLĐNN-QLLĐ
V/v tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg  

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Ngày 29/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện để ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, Bộ cũng đang phối hợp với một số địa phương triển khai thí điểm một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg trong đó có việc trong thời gian trước mắt lựa chọn các hợp đồng cung ứng lao động phù hợp của các doanh nghiệp có năng lực để tổ chức tuyển chọn, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg để đào tạo và đưa lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Chủ trương thí điểm trong thời gian trước mắt là thực hiện chắc chắn, bảo đảm người lao động được tuyển chọn và được đi làm việc ở nước ngoài sớm nhất, các mức thu nhập và các điều kiện đảm bảo nhất để rút kinh nghiệm, mở rộng dần.

Cục Quản lý lao động ngoài nước xin thông báo tới các doanh nghiệp như sau:

1. Điều kiện đối với các Hợp đồng và doanh nghiệp tham gia thí điểm:

a) Các hợp đồng được tổ chức triển khai thí điểm phải có các điều kiện sau:

- Phải là những hợp đồng tuyển người lao động đi làm việc tại các thị trường phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động thuộc huyện nghèo;

- Phải là những hợp đồng có mức thu nhập và các điều kiện khác đối với người lao động ở mức trung bình khá trở lên (so với mặt bằng chung của thị trường);

- Phải là những hợp đồng đã được thẩm định kỹ và được đánh giá là ổn định, ít có khả năng xảy ra rủi ro đối với người lao động.

b) Các doanh nghiệp được tham gia triển khai thí điểm phải có các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài với ngành nghề, yêu cầu phù hợp với trình độ văn hóa, tay nghề của người lao động, có mức chi phí hợp lý đối với người lao động.

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyển chọn, đào tạo, quản lý và giải quyết vụ việc phát sinh đối với lao động làm việc ở nước ngoài, đã tổ chức đưa nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Đối với những doanh nghiệp chưa được số lượng lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài, phải là những doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Có năng lực tài chính và có cam kết hỗ trợ về tài chính cho người lao động thuộc Đề án (như giảm chi phí dịch vụ cho người lao động, chỉ thu trước một phần các chi phí cần thiết như tiền môi giới, tiền dịch vụ, …); có khả năng ứng trước các chế độ hỗ trợ cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ;

- Có cơ sở đào tạo quy mô phù hợp với số lao động dự kiến tuyển để tập trung đào tạo người lao động; Trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở đào tạo riêng, phải có phương án khả thi để tổ chức đào tạo tập trung;

- Trong vòng 01 (một) năm trở lại đây chưa bị xử lý hành chính về các vi phạm liên quan đến tuyển chọn, thu tiền hoặc quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài.

2. Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn lao động tại các huyện nghèo trong thời gian thí điểm:

Các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện tại điểm b mục 1 và có hợp đồng đáp ứng điều kiện tại điểm a, mục 1 trên đây có nhu cầu tham gia tuyển chọn lao động tại các huyện nghèo trong thời gian thí điểm cần gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước công văn đề nghị tham gia tuyển chọn lao động tại các huyện nghèo, nêu cụ thể số lượng lao động cần tuyển theo từng hợp đồng cụ thể, địa phương dự kiến tuyển chọn và gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- Hợp đồng cung ứng lao động, tuyển dụng lao động các huyện nghèo trong thời gian thí điểm;

- Phương án tổ chức đào tạo tay nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động được tuyển chọn từ các huyện nghèo;

- Thông báo tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo mẫu đính kèm);

Trên cơ sở đăng ký của doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ cùng doanh nghiệp thẩm định kỹ các hợp đồng đăng ký tham gia và thông báo cho các địa phương có các huyện nghèo về từng hợp đồng của từng doanh nghiệp cụ thể sẽ triển khai thí điểm. Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ cùng doanh nghiệp phối hợp với địa phương tiến hành triển khai thực hiện việc tuyển chọn lao động tại địa phương theo các hợp đồng đó.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia thí điểm triển khai Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020, sớm lựa chọn kỹ các hợp đồng phù hợp, gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước để xem xét, phối hợp triển khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (tel: 84-4-38249517#312), để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để báo cáo);
- Các Sở LĐ-TBXH có huyện nghèo (để phối hợp);
- Trung tâm OWC;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Tổ triển khai đề án của Cục;
- Lưu: VP-QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu799/QLLĐNN-QLLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu799/QLLĐNN-QLLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý lao động ngoài nước
        Người kýNguyễn Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg

           • 01/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực