Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ, công nghiệp Trường An

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phc đp Công văn số 10398/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An (kèm theo nội dung kiến nghị của Công ty), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo nội dung kiến nghị, hiện nay Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An đang xin chấp thuận thành lập và đầu tư, kinh doanh h tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Công ty đề xuất sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

Tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sn tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;”.

Tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Văn phòng xem xét, trả lời Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

            • 07/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực