Công văn 80/TCT-CS

Công văn 80/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu;
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát. (KĐTM Hoàng Phát, Nguyễn Văn Linh, P.1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 174A/CV-HP ngày 18/8/2017 và văn bản số 155/2017/CV-HP ngày 08/8/2017 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát kiến nghị về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định về việc xử lý đối với việc chậm nộp thuế;

- Căn cứ Khoản Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp;

- Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ngày quy định về nguyên tắc lập hóa đơn;

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế GTGT;

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về việc lập hóa đơn GTGT đối với phần diện tích đất ở sau khi đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao lại cho UBND tỉnh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3654/TCT-CS ngày 08/9/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế, từ ngày 01/01/2015 trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên stiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá stiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Trường hợp Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn đơn vị để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (
để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Websit
e TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 80/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 80/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 80/TCT-CS

Lược đồ Công văn 80/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 80/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 80/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 80/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 80/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

  • 05/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực